Kárpit készítés és kárpitos szolgáltatás Budapesten

Bútor kárpitozása

A kárpitok szövéstechnológiája

2019. március 29. - Bútormester

Falikárpit és kárpitozás

klasszikus karpitozott butorA szövött szőnyegeknél alkalmazott kilimtechnikából, a kárpitos technológiával kombinálva fejlődött tovább a falikárpitok, kárpit szövéstechnikája, amelynek legrégibb tárgyi emlékei még az időszámításunk előtti évszázadokból származnak.

A kárpit, falikárpitok – a kilimszőttesekhez hasonlóan – lánc és vetülékfonalból készülnek, vetülékfelületű szövéstechnikával. A mintákat, hasonlóan a kilimekhez, többszínű vetülékfonalból szövik. A kilimek általában mindkét oldalukon egyformán használhatók, a falikárpitok azonban, funkciójukból eredően, csupán a színoldalukon.

Kárpitos technológiák

A falikárpitok és kárpitok szövésekor a szövő, kárpitos a textília hátoldalán dolgozik, a minták kialakításához alkalmazott színes fonalakat az egyes minták befejezése után néhány centiméteres hosszúságban elvágja, azok a kárpit hátoldalán „szabadon lebegnek”.

A falikárpitot haute lisse vagy basse lisse, azaz álló vagy fekvő szövőszéken szövik, amelynek szélessége sok esetben többméteres is lehet. Az egyes szövőműhelyek rendszerint előnyben részesítették valamelyik fajta szövőszéket. A falikárpitok adatai között általában szerepel a szövőszék típusának megjelölése is, mivel ez bizonyos fajta minőség differenciálását is jelenti. Az álló szövőszékeken szőtt kárpitokat a szövő munka közben is látja, ellenőrizheti. A fekvő szövőszéken szőtt kárpitok kartonjait az eredeti – leszövendő – kép tükörképe alapján rajzolják.

Kárpitos anyagok

A kárpitokat finom gyapjú anyagból szövik. Csupán az utóbbi esztendőkben, évtizedekben használnak felvetőként lenfonalat is. A falikárpitok megalkotása nem egy ember munkájának az eredménye, de valamennyi, a kárpit előállításában részt vevő személynek igen nagy felelőssége van saját szakmai területén.

A falikárpitot először megtervezik. Az elkészült tervet műhelyrajzra átrajzolták, amely már azonos méretű a kiegészítendő kárpittal. A műhelyrajz készítőjének felelőssége rendkívüli, mivel az ő művészi tehetségétől, ezenkívül szövéstechnikai ismereteitől is függ, hogy mennyire pontosan tudja átültetni a tervet műhelyrajzzá, melynek alapján a szövőmester a művet leszövi.

A szövés megkezdése előtt eldöntik, hogy a kárpit felvetése milyen sűrűségű legyen. A középkorban a felvetések számának sűrűsége 4-5 vetülékfonal/cm volt, míg a XVI. században, a finoman árnyalt művek kivitelezésekor, már 12 felvetőszálat használtak centiméterenként.

Tovább

Francia ágyak kárpitozása

Fekvőbútorok, ágyak kárpitosmunkái

karpitozott butor agyA kárpitozott franciaágy kifejezetten kényelmi, luxusbútor. Az előbbi a nagy méretek és a maximális rugalmasság, puhaság, az utóbbi a dús díszítések által valósul meg. A franciaágy fekvőfelülete 1900-2100 mm hosszú és 1600-1800 mm széles. Ez a felület nem csak mennyiségi kérdéseket vet fel, hanem különleges szerkezeti megoldásokat is igényel.

A kárpit kialakítása

A franciaágyakat textilheveder tartószerkezettel készítették. A hevederek kiosztása a rugós ágybetéteknél leírtak szerinti. A kárpit rugózatát 38/8-as és 38/9-es rugóelemekből készítették. A rugók száma mérettől függően 10-12x8-10 db. A rugózatot német zsinórozással kötötték le. Azért, hogy a viszonylag erős rugózat lágyabb legyen, a rugókat az eredeti magasságuk 70-75%-ára kötötték le a szokásos 2/3 helyett. A rugók befejező karikáinak iránya az ágybetéteknél leírtakkal azzal az eltéréssel egyezik meg, hogy az egy darabban kárpitozott betét rugózatát nem lehet egy művelettel lekötni.

A kárpitos munka részletei

A franciaágyak fekvőrészének kárpitját, párnázatát két alapmegoldás szerint készítették a kárpitosok. Az egyik megoldás esetén az alap- és felsőpárnázat fölé még egy paplant is készítettek Ez esetben kommersz megoldásként két vagy több részletből készült a kárpitozás, ugyanis a paplan és a fodor eltakarta a találkozási vonalakat. A másik megoldás szerint a rugózatra egy vékony alappárnázat, majd mélytűzött felsőpárnázat került.

A franciaágy végeit stílbútorok esetében feltétlenül párnázattal látták el. A barokk és rokokó franciaágyak végeit szinte kizárólag mélytűzéssel párnázták. A fejvégnél a belső, a lábvégnél mind a belső. mind a külső felületet mélytűzött párnázással készítették.

A kárpit rugószerkezete

A mélytűzött szerkezet nemcsak esztétikailag volt kiemelkedő megoldás, hanem ez volt az egyetlen olyan szerkezet, amely által nagy felületeket a bevonóanyag-toldások tökéletes takarást kaptak. A bevonóanyag feszes tartása ilyen nagy felületen tartósan más módszerrel nem oldható meg. Végül a legfontosabb, hogy más párnázati megoldás esetén a nagy értékű bútor az igénybe vettebb részeknél behorpad, sokkal előbb tönkremegy. A kárpitosok ezért csak a legjobb minőségű kárpit alapanyagot használják.

Tovább